OM DU VILL ÄNDRA ELLER ANNULLERA

[tillbaka till huvudmenyn]   [tider]   [priser]   [våra färjor]   [våra hamnar]   [bokning]   [information]

 


Villkoren korrigerade per 141113


Ändring
Ändring innebär som innebär att man ändrar passagerares namn, fordonstyp (utan att priset ändras), ändring av registreringsnummer,  hyttyp etc. som göres innan biljetten är utställd, medför ingen ändringskostnad. Ändring av sträcka eller avresedag räknas som avbeställning och nybokning. Alla andra ändringar debiteras enligt denna lista
Kostnaden debiteras för varje ändringstillfälle.

Ändring innan biljett är utställd - debiteras per sträcka som ändras  400:-
Vid ändring då biljett är utställd  +400:-

Om du gör ändringar i din bokning efter det att du lämnat Sverige skall du vända dig till rederiets boknings- eller hamnkontor. Vid ändring som göres via dessa kontor utgår även ändringskostnad, som dock debiteras lokalt. Vid alla ändringar och betalningar i hamnen där kreditkort användes, debiterar Irish Ferries en kreditkortsavgift på minimum € 4.

Observera! Vid ändring av bokning som medför att det nya priset blir lägre än det ursprungliga, återbetalas ingenting
 

Avbeställning
När resan avbeställes skall detta om möjligt ske skriftligt. Endast huvudresenären, den som bokningen är registrerad på, kan göra avbeställningen. Observera att bokningsavgiften samt debiterade ändringsavgifter, expresshanteringsavgifter etc. aldrig återbetalas. Procentsatsen debiteras på biljettpriset. Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej.
Annullering av hemresan efter att utresan ägt rum, är ej möjlig.

Fordonsbokningar Direktlinjerna Irländska sjön
Från bokningstillfället fram till 42 dagar innan första avresedatum SEK 1000 SEK 450
41 dagar till 21 dagar innan första avresedagen 50% + 400 (minimum SEK 1000)  
20 dagar till avresedagen 100% 50% + 450
Fotpassagerare    
Från bokningstillfället fram till avresedatum 100% 100%

Bokningar som har ändrats för att därefter annulleras debiteras alltid med 100% avbeställningskostnader.
OBSERVERA att bokningskostnaden aldrig återbetalas vid annullering. Inte heller återbetalas outnyttjade delar av en biljett  eller vid bokning som annulleras efter första avgången. Avbokningskostnad beräknas efter ursprungligen bokade datum. Det gär alltså inte att minimera annulleringskostnad genom att först flytta fram bokningen och därefter annullera.


 

För innehållet på denna hemsida svarar Ferry Center Försäljnings AB i egenskap av Generalagent för Irish Ferries i Skandinavien.
Vi reserverar oss för fel och uteslutningar och förbehåller oss rätten att ändra tider, priser och andra fakta utan föregående avisering.

©Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad, Sverige
Senast uppdaterad 2015-05-22